Градът и селото - предизвикателствата на ХХI в.

        Драги колеги,

      На  всички  ни  е  известно,  че  през  2013  година  се  навършиха  100  години  от рождението на проф. Живко Ошавков, с чието име се свързва легитимацията на  съвременната  социология  в  семейството  на  българската  наука.  Той  е  първият директор на Института по социология при БАН и първият председател на БСА.Под негово ръководство се провеждат първите съвременни големи представителни емпирични социологически изследвания у нас. Тази  годишнина  ни  дава  възможност  за  нови  размисли  за  социологията   в България,  за  извървения  път  и  перспективите,  за  консолидация  на  социологическата общност. В тази връзка организираме конференция на тема:

"Градът и селото - предизвикателствата на 21 век"

     Безспорно  темата  на  конференцията  припомня  за  ЕСИ  "Градът  и  селото  - 68", проведено под ръководството на проф. Живко Ошавков и повторено като " Градът и селото - 86 " под ръководството на чл.кор. Стоян Михайлов. Конференцията обаче няма да бъде само за проблемите  на градовете и селата на България. Тя тематично ще бъде обвързана с концепцията, че обществото практически живее в градовете и селата, реалният живот на обществото се случва чрез градовете и селата. Очакваме  на  конференцията  колегите  да  представят  своите  размисли  за обществото  като  глобализиращо  се  и  локализиращо  се;  като  развиващо  се  – фрагментирано  и  рисково,  разделено  и  обединено  и  т.н.  Надяваме  се,че  на  тази конференция  ще  си  дадат  среща  теоретичните  проблеми  с  реалния  живот  на многообразното ежедневие на нашия български свят.Тръгвайки  от  ЕСИ  "Градът  и  селото",  ще  проведем  и  разговор  по  въпросите  на методологията и методиката на емпиричното социологическо  изследване.

       В  рамките  на  проблемното  поле  на  конференцията  ще  се  организира  и самостоятелна сесия за млади социолози.

 Конференцията ще се състои на 14 и 15 ноември  2013 г. в София. 

 Уважаеми колеги,  очакваме вашите заявки до 15 октомври на адреси: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Организационен комитет:

Таня Неделчева,  ръководител на секция  „Общности и идентичности” – ИИОЗ

Веска Кожухарова – Живкова, председател на ИК по социология  на селото – БСА

Искра Дандолова,  председател на ИК по урбаносоциология - БСА

Светлана Христова, ИК по урбаносоциология -  БСА

Кирил Кертиков, ИИОЗ

Галина Колева, ИИОЗ

Дона Пикард, ИИОЗ

Организатори:  

БСА –   ИК по урбаносоциология

БСА –  ИК по социология  на селото

ИИОЗ – секция „Общности и идентичности”

СУБ  –  секция "Социологически науки" 

 

 

Градът и селото - предизвикателствата на ХХI в. (2)

        Драги колеги,

      На  всички  ни  е  известно,  че  през  2013  година  се  навършиха  100  години  от рождението на проф. Живко Ошавков, с чието име се свързва легитимацията на  съвременната  социология  в  семейството  на  българската  наука.  Той  е  първият директор на Института по социология при БАН и първият председател на БСА.Под негово ръководство се провеждат първите съвременни големи представителни емпирични социологически изследвания у нас. Тази  годишнина  ни  дава  възможност  за  нови  размисли  за  социологията   в България,  за  извървения  път  и  перспективите,  за  консолидация  на  социологическата общност. В тази връзка организираме конференция на тема:

"Градът и селото - предизвикателствата на 21 век"

     Безспорно  темата  на  конференцията  припомня  за  ЕСИ  "Градът  и  селото  - 68", проведено под ръководството на проф. Живко Ошавков и повторено като " Градът и селото - 86 " под ръководството на чл.кор. Стоян Михайлов. Конференцията обаче няма да бъде само за проблемите  на градовете и селата на България. Тя тематично ще бъде обвързана с концепцията, че обществото практически живее в градовете и селата, реалният живот на обществото се случва чрез градовете и селата. Очакваме  на  конференцията  колегите  да  представят  своите  размисли  за обществото  като  глобализиращо  се  и  локализиращо  се;  като  развиващо  се  – фрагментирано  и  рисково,  разделено  и  обединено  и  т.н.  Надяваме  се,че  на  тази конференция  ще  си  дадат  среща  теоретичните  проблеми  с  реалния  живот  на многообразното ежедневие на нашия български свят.Тръгвайки  от  ЕСИ  "Градът  и  селото",  ще  проведем  и  разговор  по  въпросите  на методологията и методиката на емпиричното социологическо  изследване.

       В  рамките  на  проблемното  поле  на  конференцията  ще  се  организира  и самостоятелна сесия за млади социолози.

 Конференцията ще се състои на 14 и 15 ноември  2013 г. в София. 

 Уважаеми колеги,  очакваме вашите заявки до 15 октомври на адреси: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Организационен комитет:

Таня Неделчева,  ръководител на секция  „Общности и идентичности” – ИИОЗ

Веска Кожухарова – Живкова, председател на ИК по социология  на селото – БСА

Искра Дандолова,  председател на ИК по урбаносоциология - БСА

Светлана Христова, ИК по урбаносоциология -  БСА

Кирил Кертиков, ИИОЗ

Галина Колева, ИИОЗ

Дона Пикард, ИИОЗ

Организатори:  

БСА –   ИК по урбаносоциология

БСА –  ИК по социология  на селото

ИИОЗ – секция „Общности и идентичности”

СУБ  –  секция "Социологически науки" 

 

 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,
На 3 декември (понеделник) 2007 г. от 16 часа в Зала 3 на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ул. “Г. С. Раковски” № 108), ще се проведе годишното общо събрание на БСА.
Дневният ред включва научна сесия на тема Проблеми и перспективи на висшето образование по социология.
Ще бъдат поставени за обсъждане и организационни проблеми, както и представяне на интернет-страницата на БСА като възможност за комуникация в подкрепа на общите ни цели и дейности.
Събранието ще завърши с обявяването на резултатите от второто издание на конкурса за Наградата на БСА за най-добра публикация на млад социолог.

Приканваме индивидуалните и колективните членове на БСА да вземат активно участие в годишното събрание.

Проф. Георги Фотев
Председател на УС на БСА