Покана за общо събрание (22 юни 2013 г.)

На основание чл. 18, ал. 2, т. 1 от Устава на Българската социологическа асоциация, във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на БСА свиква Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 22 юни (събота) 2013 г. от 12:00 часа в УНСС, Голяма конферентна зала (София 1700, Студентски град, ул. „8-ми декември”), при следния дневен ред:

 

Регистрация                                                                                                      11:30-12:00

Финансов баланс на БСА, за периода 2009-2012 г.

Освобождаване на предишния УС от финансова отговорност.                             

Промени в Устава на БСА.                                                                                 

Представяне на активно-действащите ИК към БСА                                           

Интегрирана комуникационна публикационна платформа на БСА:

цели, структура, финансиране, управление                                                       

Основни събития на БСА през 2013-2014 г.                                                        

Разни                                                                                                                

 

УС на БСА

ХІІІ Конгрес на БСА

XIIІ конгрес на БСА (10 ноември 2012 г.)

 

На 10 ноември 2012 г. в Заседателната зала на Дом на учения – БАН (София, бул. „Шипченски проход” №50) се проведе редовният XIIІ конгрес на БСА при следния дневен ред:

Регистрация                                                                                                      14:30-15:00

Отчет на Управителния съвет и Контролния съвет

на БСА за периода между двата конгреса (2009-2012)                                       15:00-16:00

Избор на нов председател, Управителен съвет,

Контролен съвет на БСА                                                                                   16:00-17:30

Разни                                                                                                               17:30-18:00

 

1. Избор на комисии

    - Мандатна комисия

    - по Резолюцията на конгреса

    - по избора на нови ръководства

    - по преброяването

2. Отчет на Управителния съвет за периода между двата конгреса (2009-2012): доц. д-р Светла Колева (председател)

    - Обсъждане и гласуване на отчета на УС

3. Отчет на Контролния съвет за периода между двата конгреса (2009-2012): доц. д-р Мариана Драганова (председател)

    - Обсъждане и гласуване на отчета на КС

4. Освобождаване на досегашните ръководства на БСА – УС и КС

5. Избор на нови ръководства (УС и КС) на БСА.

6. Изготвяне и гласуване на Резолюция на конгреса

 

Документи от XIIІ конгрес на БСА:

Резолюция на XIІ конгрес на БСА

Отчет на Управителния съвет за периода между двата конгреса (2009-2012) изнесен от доц. д-р Светла Колева (председател)

 

XII конгрес на БСА (14 ноември 2009 г.)

На 14 ноември 2009 г. в Зала 1 на СУ “Св. Климент Охридски” се проведе редовният XII конгрес на БСА при следния дневен ред:

Регистрация 09.30-10.00
Научна сесия: “Социология и публичност: новите предизвикателства” 10.00-12.30
Организационна сесия 13.30-17.00

 

Програма на Научната сесия  “Социология и публичност: новите предизвикателства”:

Доклади:

Доц. Михаил Мирчев (АССА-М, УНСС) Социология и публичност: динамика в структурата на обществото и предизвикателства пред новата социология

Доц. Антоний Гълъбов (НБУ) Социологията в Интернет. Социологически профили и генерационна динамика във виртуалното пространство

Доц. Мирослава Радева (МБМД, ПУ) Електронните изследвания в 20-годишна перспектива

Изказвания:

Доц. Добринка Пейчева (ЮЗУ) Индивидите като самостоятелни масмедии – нови предизвикателства пред публичността

Доц. Искра Дандолова (ИС) Няколко думи във връзка с развитието на урбаносоциологията и 40 години от провеждането на І конгрес на БСА

Доц. Светлозар Кирилов (СУ) Поуките от черното гето за ромската махала

Дискусия

Програма на Организационната сесия: 

1. Доклад на Мандатната комисия

2. Избор на комисии - по Резолюцията на конгреса - по избора на нови ръководства - по преброяването

3. Отчет на Управителния съвет за периода между двата конгреса (2006-2009): проф. Геореги Фотев (председател) - Обсъждане и гласуване на отчета на УС

4. Отчет на Контролния съвет за периода между двата конгреса (2006-2009): проф. Таня Неделчева (председател) - Обсъждане и гласуване на отчета на КС

5. Освобождаване на досегашните ръководства на БСА – УС и КС

6. Избор на нови ръководства (УС и КС) на БСА.

7. Изготвяне и гласуване на Резолюция на конгреса


Документи от XII конгрес на БСА:

Резолюция на XI конгрес на БСА (PDF формат)

Отчетен доклад на Управителния съвет на БСА за периода 2006 - 2009 г., изнесен от проф. Георги Фотев (PDF формат)

Материали от Научната сесия “Социология и публичност: новите предизвикателства” (очаквайте скоро)

Писмо към членовете на БСА от името на новоизбрания УС на БСА

XI Конгрес на БСА (13 май 2006 г.)

На 13 май 2006 . в 65 аудитория на СУ "Св. Климент Охридски" се проведе редовният ХІ конгрес на БСА при следния дневен ред:

Регистрация 09:30-10:00
Научна сесия "Професия СОЦИОЛОГ" 10:00-11:30
Кръгла маса "Образованието по социология" 11:50-13:30
Организационна сесия 14:30-19:00
 • Избор на комисии
  - Мандатна комисия
  - по Резолюцията на конгреса
  - по избора на нови ръководства
 • Доклад на Мандатната комисия
 • Отчет на Управителния съвет: Пепка Бояджиева (председател)
  - Обсъждане и гласуване на отчета на УС
 • Отчет на Контролния съвет: Тодор Марков (председател)
  - Обсъждане и гласуване на отчета на КС
 • Освобождаване на досегашните ръководства на БСА – УС и КС
 • Избор на нови ръководства (УС и КС) на БСА.
 • Изготвяне и гласуване на Резолюция на конгреса

Пълната програма на XI конгрес на БСА можете да изтеглите в DOC или PDF формат.

Вечерта в ресторант "Яйцето" на СУ "Св. Климент Охридски" за втори път се проведе Бал на социолога.

Документи от XI конгрес на БСА

 • Резолюция на XI конгрес на БСА (PDF формат)
 • Отчетен доклад на Управителния съвет на БСА за периода април 2003 - април 2006 г., изнесен от проф. Пепка Бояджиева. (PDF формат)
 • Презентация на тема "Професията социолог в Националната класификация на професиите и длъжностите в България", д-р Румяна Желева (MS PPT формат)