Дейности

Всекидневното гражданство: практики и стратегии за динамизиране на гражданското общество в България (1 март 2012 г. - 31 март 2012 г.)

Проектът се осъществява под ръководството на БСА и с финансовата помощ на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Прочети още: civil.bsa-bg

Европейско изследване на ценностите (4-та вълна, България 2008)

Четвъртата вълна на Европейското изследване на ценностите (EVS) обхваща 44 европейски страни. Изследването се провежда през 9 години едновременно във всяко национално общество (държава), включено в съответната вълна, с единна мащабна анкетна карта...

Прочети още: Европейско изследване на ценностите (4-та вълна, България 2008)