Конференция Участието на България в ESS: Академични ползи и предизвикателства