Новини

ESA

 

Уважаеми колеги,

Публикуваме информация за предстоящата 13-та конференция на ЕСА, която ще се проведе от 29.08.2017г. до 1.09.2017г. в Атина. Срокът за подаване на резюмета е до 1.02.2017г, но вероятно ще бъде удължен.

Приложено Ви изпращаме поканата за конференцията, както и за специална сесия, организирана в връзка с 100-годишнината от рождението на Ч.Р.Милс.

ESA

 

(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities 13th Conference of the European Sociological Association
Athens, Greece, 29 August – 1 September 2017
Europe can be made or unmade, and this is especially true since the „Great Recession‟ of 2008. European society, and even the very idea of Europe, is under threat. First, the inherent contradictions of capitalism are obviously stronger than we thought: Greece, where the emphatic idea of “Europe” originated, has experienced severe austerity measures; Europe has seen a deepening of neo-liberal politics, threats to what remains of the welfare state and increasing inequality.
Second, solidarities are fragmented in and between societies across Europe. The new world economic crisis formed a context for both the constitution and the undermining of solidarities. On the one hand, from the Arab Uprisings to the various Occupy and Indignados movements – and their manifestations at the level of political parties – we have seen rebellions by citizens demanding political change. On the other hand, refugees fleeing wars have been denied human rights and their lives have been threatened by the closure of borders and the lack of a coordinated European strategy.
Third, subjectivities are formed that do not only result in resistance and protest, but also in apathy, despair, depression, and anxiety. Authoritarianism, nationalism, racism, xenophobia, right-wing extremism, spirals of violence, and ideological fundamentalisms have proliferated throughout the world, including in Europe.
As a result, the promise of Europe and the geographical, political, and social borders of Europe have been unmade and this „unmaking‟ poses a profound challenge for sociology and the social sciences more generally.
It is in this context that the European Sociological Association‟s 2017 Conference takes place in Athens at the epicentre of the European crisis. The underlying question for the conference is:
How and where to should a sociology that matters evolve? How can sociology‟s analyses, theories and methods, across the whole spectrum of ESA‟s 37 research networks and various countries, be advanced in order to explain and understand capitalism, solidarities and subjectivities in the processes of the making, unmaking and remaking of Europe?
We cordially invite sociologists and social scientists from around the globe to join us in Athens – to attend the conference, to participate actively in the discussions, and to contribute their own work!
Invited speakers include David Harvey, Margaret Abraham, Gerard Delanty, Donatella della Porta, Silvia Federici, Eva Illouz, Maria Kousis, Hartmut Rosa, Markus Schulz, Yanis Varoufakis, Michel Wieviorka, Ruth Wodak and others!
Call for Papers: http://www.europeansociology.org/download/esa2017_CFPs.pdf
Abstract submission deadline: 1 February 2017 (may be extended)
For abstract submission and further information, please visit:
www.esa13thconference.eu

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ И НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 22.11.2016 г.

Уважаеми колеги, драги почитатели на социологията,

 

На 22 ноември, от 14 часа, във Втора заседателна зала на СУ "Св. Кл. Охридски", Ректорат, ще се състои годишното отчетно общо събрание на Българската социологическа асоциация, очакваме ви с идеи и предложения, а може да платите и членския си внос 

От 15.30, пак там, продължаваме с научна конференция на тема:

 

„Време и знаци”: социологията в диалог между поколенията.

Ще чуем доклади на нашите дълбоко уважавани колеги /по реда на представянето / професор Кръстьо Петков, професор Елена Михайловска, професор Петър Емил Митев, професор Георги Фотев, заедно с коментари от   дискутанти на докладите.  

 

Очакваме ви!

 

УС на БСА

 

 

БЪЛГАРСКА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ И НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ВРЕМЕ И ЗНАЦИ”: СОЦИОЛОГИЯТА В ДИАЛОГ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

Втора заседателна зала на СУ „Св. Кл.Охридски“, Ректорат

22 ноември 2016, 14 -19.30

 

Годишно общо събрание на БСА

14.00 – 15.00

 1. 1.Отчет на УС на БСА за изминалата година – доклад и финансов отчет
 2. 2.Промени в Устава на БСА
 3. 3.Разни

 

 

15.00 – 15.30

Кафе-пауза

 

Научна конференция на БСА

„Време и знаци”: социологията в диалог между поколенията

Първо заседание

Модератор: доц. д-р Лилия Димова, АСА

 

 

15.30 – 16.30

Професор Кръсто Петков: „Етническият конфликт в България – 1989. Ретроспективен анализ и съвременни импликации на документалното социологическо изследване на Института по социология  на БАН“

Дискутанти: д-р Михаела Мишева, УНСС; Олег Аврамов, социолог- анализатор на етническата миграция

 

 

16.30 – 17.30

Професор Елена Михайловска: „Културното различие днес“

Дискутанти: доц. д-р Петя Кабакчиева, СУ „Св. Кл. Охридски“; ас. Мила Минева, СУ „Св. Кл. Охридски

 

 

17.30 – 17.45

Кафе-пауза

 

 

Второ заседание

Модератор: Доц. д-р Светлана Събева, ПУ „П. Хилендарски“

 

 

17.45 – 18.45

Професор Петър Емил Митев: „Големият преход.

Възгледите на Бернард  Мунтян за обществото и човека, идеологията и лъжата.“

Дискутанти: доц. д-р Светла Колева, ИИОЗ при БАН; доц. д-р Борис Попиванов, СУ „Св. Кл. Охридски“

 

 

18.4519.45

Професор Георги Фотев: „Човешката несигурност“.

 

 

 

20.00

Чаша вино

 

Юбилейна научна конференция Как живеем заедно: общности, институции, мрежи

Юбилейна научна конференция

Как живеем заедно: общности, институции, мрежи

посветена на четиридесетата годишнина
от създаването на специалност „Социология“,
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

10 МАРТ 2017 Г.

СОФИЯ, НОВА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА, РЕКТОРАТ НА СУ

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в Юбилейната научна конференция, посветена на четиридесетата годишнина от създаването на специалност „Социология“ в Софийски уни- верситет „Св. Климент Охридски“. Целта й е да предостави трибуна за обсъждане на основни проблеми на съвременността, както и на свързаните с тях предизвикателства пред социологи- ческата наука.

Докладите от конференцията ще бъдат издадени онлайн в реферирания Годишник на СУ, Книга Социология. Избрани доклади ще бъдат публикувани на английски език в специален брой на списание „Социологически проблеми“.

Организация и научен борд

Конференцията се организира от комитет на Катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“ в състав: Таня Чавдарова (председател), Петя Кабакчиева, Боян Знеполски, Милена Якимова, Вероника Димитрова и координатор: Снежана Тилкиджиева.

Научен борд: Таня Чавдарова, Петя Кабакчиева, Боян Знеполски, Милена Якимова.

Тематична насоченост

Диагнозата, че формите на съвместния живот, както и формите на познанието му са в криза, днес е споделена по безпрецедентен начин и обединява социални и хуманитарни учени от различни школи и традиции. Тази едновременно социална и епистемологическа криза може да се опише многоизмер- но, но в сърцевината й е невъзможността да се даде стабилен отговор на въпроса кое генерира съвместността на социалния живот днес, кое свързва множеството визии за добър живот отвъд техническата рационалност на администрацията, кое прави от тази множественост плуралистично общество, а не архипелаг от мимолетни и самозатворени социални форми. Нещо повече, самата идея за плуралистично общество изглежда поставена на изпитание от нови разломи като този между глобалния север и глобалния юг.

Предизвикателствата пред съвместния живот могат да бъдат определени като криза – нарастване на бедността и неравенството, блокаж на постнационалните форми на обществена организация, делеги- тимиране на политическите елити и институциите на представителната демокрация, отслабване на публичността, но същевременно и като шанс, който днес свързваме например с глобалните протестни социални движения.

Как социологията откликва на тези кризи и шансове и как определя мястото и ролите си в един флуиден социален свят? Катедрата по социология към СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани да мислим заедно над предизвикателствата пред съвместния живот и формите на познанието му. Очакваме емпирични и концептуални доклади по разнообразни теми, включително:

o Институции, организации и мрежи: форми на познание на флуидни социални феномени;
o Бедност и неравенство в постнационален контекст;
o Институции на представителната демокрация и форми на контрадемокрация;
o Изражения на социалната несигурност и уязвимост;
o Миграция, асимилация, интеграция, включване;
o Общности, идентичности и индивидуализация на социалния живот;
o Ускоряването на социалното време и съвременният капитализъм;
o Новите глобални протестни движения.

Краен срок за изпращане на предложения за доклади: 1 ноември 2016 г. Предложението трябва да съдържа пълното Ви име, институционална принадлежност, заглавие на доклада и негово резюме в обем от 300-500 думи с информация за изследователските методи. Моля, изпращайте предложенията си на имейл адреса на конференцията: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Важни срокове:

1 ноември 2016 Изпращане на резюме на доклада

15 декември 2016 Известяване относно приемането и включването му в програмата на конференцията

1 февруари 2017 Изпращане на регистрационен формуляр за участие в конференцията (Авторите се включват в програмата само след попълнен регистрационен формуляр.)

10 май 2017 Изпращане на окончателния вариант на доклада в максимален обем от 20 стр. Докладите трябва да са оформени в съответствие с техническите указания.

В публикациите от конференцията ще бъдат включени само докладите, предадени в срок и офор- мени съгласно указанията. Научният борд си запазва правото да не публикува доклади на автори, които не изпълнят препоръки на научния редактор.

По-детайлна информация за конференцията може да намерите на фейсбук страницата на специалност „Социология“ в СУ https://www.facebook.com/SociologySofiaUniversity/?fref=ts, както и на страницата на специалността в сайта на университета: http://phls.uni-sofia.bg/article/1363.

Конференция Участието на България в ESS: Академични ползи и предизвикателства

На 20 юни, 2016 г., в Нова конферентна зала на СУ "Св. Климент Охридски" се проведе дискусионен форум на тема "Участието на България в Европейското социално изследване ESS: академични и политически ползи и предизвикателсства (Bulgarian participation in the ESS: academic and policy benefits and challenges).

Европейското социално изследване - ESS (www.europansocialsurvey.org) е най-мащабният европейски мониторингов механизъм за научно измерване динамиката на социалния климат в Европа. На всеки 2 години общо 37 страни изследват по единна методика и повтарящ се инструментариум нагласите, ценностите, притесненията и моделите на поведение на европейските граждани. България е член на ESS от 2005 г. и досега успешно е осъществила 4 издания, резултатите от които са с широк спектър на приложение за научни, образователни, политически, информационни и други цели, вкл. за формиране и актуализиране на политики, основани на обективни обстоятелства (evidence based policies).

Целта на форума бе учени, изследователи, политици, синдикалисти и др. от различни поколения и институции да анализират актуални проблеми на базата на ESS и да разискват перспективите и ползите от пълноправното членство на България в тази престижната пан-европейска инфраструктура.

Участие в дискусията взеха Dr. Rory Fitzgerald, Director ESS ERIC, City University, London и Prof. Peter Elias, University of Warwick, UK.

Доц. д-р Петя Кабакчиева изнесе приветствено слово от името на Българската социологическа асоциация, което публикуваме по-долу.

 

                                      

                                       

 

                                      Доцент Петя Кабакчиева,

                                      Председател на БСА

 

Уважаеми колеги, скъпи гости,

 

За мен е чест да съм на този форум и да го приветствам от името на Българската социологическа асоциация, съорганизатор на тази конференция заедно с АСА и колегите от организационния комитет. Считам, че това събитие е много важно. Защото редовното провеждане на Европейското социално изследване – този дългосрочен научно-изследователски проект на Европейската комисия (ЕК) и на Европейската научна фондация (ЕНФ), стартирал през 2001г., показва голямата значимост на социологическите изследвания в няколко посоки. Първо, става дума за редовно допитване до гражданите на 35-37 страни, даващо безценна информация за оценката на благосъстоянието им, достъпа до социални услуги, виждането им по горещи обществени проблеми – в последната вълна това беше свързано с нагласите към имигрантите; динамиката на базови ценности. Това редовно допитване е важно за гражданите, за политиците, за учените, за младите хора, за студентите, за всички нас. Важно е за гражданите, защото социологическите изследвания са част от демократичните процедури, те са знак, че политици и учени се интересуват от мнението, оценките,вижданията на хората. В случая от важните въпроси за стандарта им на живот, достъпа до социални услуги, здравето им – фокус в последната вълна, в която ние не участвахме; притесненията и надеждите им. Редовното провеждане на социологически изследвания, не само на електорални, показва, че ние, редовите хора, гражданите сме във фокуса на обществения живот, че нашето мнение има значение, че ние имаме значение. Поне така трябва да бъде в демократичните страни. Важно е за политиците, ако претендират да са демократични, просветени и отговорни. Изследването им дава възможност да взимат информирани решения, съобразени с общественото мнение и оценки. В това отношение ЕСС, пак казвам, дава много ценна информация – за промяната в нагласите и настроенията, тъй като е лонгитюдно; и дава възможност за съизмерване с останалите страни, тъй като е сравнително. Данните от изследванията ще помагат за по-ясно фокусиране върху специфично националните проблеми и разработване на конкретни публични политики. Същевременно ще им дават възможност да „сверяват часовника си“ с другите страни, и да отчитат глобални тенденции. На свой ред редовното огласяване на резултатите от сравнителното изследване и привикването ни към постоянстващо сравнение, прави всички нас причастни към наднационални обединения, към Европа, но и към глобални проблеми и трендове. Тази възможност за сравнение е особено важна е за младите хора, които са отворени към света, а и Европа е отворена към тях, поне засега – за да се ориентират в европейското пространство, да следят тенденциите в него. Важно е за академията по няколко причини. Първо, в сегашния глобален свят методологическият национализъм ще води все повече до задънена улица и до изкривени резултати, тъй като глобалността означава събитие, станало в единия край на света да отеква в другия. Всички ние, хора и страни, сме взаимно свързани, и за да разберем конкретното общество, в което живеем, трябва да отчитаме тази взаимна свързаност. От друга страна, за да разберем обществото по принцип, насоките на развитието му, новите форми, които приема, трябва да гледаме цялостната картина, а не конкретното общество. Така че второ, сравнителната перспектива ни дава възможност да осмисляме нови тенденции, нови проблеми, нови форми на социеталност. Много е важно, че данните от ЕСС са отворени и достъпни за всички. Тази отвореност, освен за любознателните, е особено значима за студентите по социални науки, не само за социолозите, а и за политолозите, учещите публична администрация, културолозите и т.н., защото ги приучава да мислят в сравнителна перспектива – времева и пространствена, а както вече отбелязах, това е изключително важно за по-доброто познание на съвременния свят. Нефинансирането на социологически изследвания по принцип, и на ЕСС в частност означава отричане на всичко това, за което говорих до сега. Пренебрежението към социологическите изследвания означава неуважение към гражданите и незачитане на техния глас; нежелание да се отчитат социалните проблеми на хората и нежелание да се правят информирани политики; затваряне в рамките на страната и отказ да се види мястото й сред останалите страни, изолираност, а не отвореност към света. За социалните науки да не говорим – без данни те ще стават все по спекулативни и все по- отдалечени от хората. Ние социолозите, говоря и от името на БСА, колегите, студентите, няма да се примирим с това, и ще настояваме, ще се борим за възможността да правим социологически изследвания, защото не става дума само за хляба ни, а за демократичното и отговорно развитие на страната ни. Успех на конференцията и успех на осмата вълна на ЕСС, която дано този път достигне България, като намери финансиране.

 

20.06.2016.

 

Прочети още: Конференция Участието на България в ESS: Академични ползи и предизвикателства

The June Issue of Global Dialogue (GD6.2) has now been posted

global-dialogue

The June Issue of Global Dialogue (GD6.2) has now been posted. We lead off with Aldon Morris’s much celebrated recovery of W.E.B. Du Bois’ centrality to US and world sociology. Donatella della Porta writes about how she came to be one of the leading theorists of social movements. We have a section on Middle East politics, starting with Sari Hanafi describing the state of sociology in the Arab world, followed by a biopolitical account of the Lebanese garbage crisis, and then an intense debate between Lisa Hajjar and Amitai Etzioni on the violence of the Israeli state.  Next are the biographies of two sociologists of enormous courage, integrity, imagination and modesty, noted for the space and inspiration they created within authoritarian regimes: Vladimir Yadov in the Soviet Union and Yuan Shen in today’s China. We have special columns on the sociology of climate change, recent student protests in India, writing for research as well as introductions to the Global Dialogue team from Kazakhstan. Finally, we publish a collection of articles introducing Austrian sociology to ISA members in preparation for the Forum in Vienna, July 10-14.  I hope to see many of you there in just over a month!    

global-dialogue-journal

GLOBAL DIALOGUE Volume 6 Issue 2

Global Dialogue (GD6.2, June 2016) can be found here in the following languages:

ENGLISH | FRENCH | SPANISH | CHINESE (TRADITIONAL) | CHINESE (SIMPLIFIED) | FARSI | PORTUGUESE | JAPANESE | RUSSIAN| TURKISH| ROMANIAN| KAZAKH| INDONESIAN| with Polish, Hindi and Arabic coming soon.

Editorial: Sociology from the Margins
Redeeming W.E.B. Du Bois
The Pluralism of Social Movement Studies

The Pluralism of Social Movement Studies

 

Покана за обсъждане на българското участие в ЕСС


ПОКАНА

За дискусия, посветена на българското членство в ESS,

Академични и политически ползи и предизвикателства

Организатори

ESS ERIC Scientific Coordination Team, London
Българска социологическа асоциация – БСА
Консорциум ESS ERIC Bulgaria  – УНСС, Институт за изследване на обществата и знанието – БАН, Агенция за социални анализи, Съюз на икономистите в България 

Провеждане

Дата: 20 юни 2016 г.,  
час: 10:00 – 16:00
къде: Нова конферентна зала, Софийски университет  
Работен език: английски

Academics, researchers and policy makers from different institutions will gather at the New Conference Hall in Sofia University on June 20th to discuss the benefits and challenges of Bulgarian participation in the European Social Survey (ESS) and in the European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

The European Social Survey - ESS (www.europansocialsurvey.org) is the largest scientific mechanism for monitoring the social climate in Europe. The survey measures the attitudes, values, beliefs and behavior patterns of diverse populations in more than thirty five nations. Bulgaria has been a member of ESS since 2005 and so far has successfully completed 4 biannual ESS waves, generating an impressive set of reliable and comparable (both in time and between countries) data and joining through that memberships to the most prestige research infrastructures in Europe.

The general purpose of the forum is to discuss opportunities for continuing Bulgarian full memberships in the ESS and joining the ESS ERIC European research infrastructure. The discussion aims to draw attention to the search for best practices of ESS use in education, scientific career development and evidence based policies.

Гост лектор

Dr. Rory Fitzgerald, Director, ESS ERIC, City University London.

The session welcomes papers and PPP that will provide empirical, methodological and practical findings. Selected topics that we would like to underline include, but are not limited to:

 • Is the ЕSS beneficial for Bulgaria and with what?
 • What ESS says about the current focal points in Europe – in particular inequalities, immigration, social dimension of the crisis, corruption, justice, tolerance toward the others
 • What is the ESS picture of social climate in Europe?
 • Where is Bulgaria in the European social map?
 • What is the Bulgarian case beyond the comparable cross-national data?
 • How the ESS as an innovation scientific approach has been used in university education, scientific career development, creating evidence based policies?
 • What is the ESS ERIC potential for scientific and policy implementation?

Papers presented in the discussion should not be longer that 20 min and will have a chance to be published in the ESS national and international websites.

Организационен комитет

Assos.Prof. PhD Lilia Dimova – National Coordinator of the ESS and the ISSP in Bulgaria, Chair of the Consortium ESS ERIC - Bulgaria
Prof. DSSc Rumiana Stoilova – Director, Institute for the Study of Societies and Knowledge - BAS
Assoc. Prof. PhD Andrey Nonchev – Chair of Department of Economic Sociology at the University for National and World Economy
Assoc. Prof. PhD Petya Kabakchieva – Chair of the Bulgarian Sociological Association
Prof. DPhSc Krastyo Petkov - Chair of the Union of Bulgarian Economists

Юбилейна научна конференция „Как живеем заедно: общности, институции, мрежи“

prolet-692

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да участва­те в Юбилейната научна конференция, посветена на четиридесетата годишнина от създаването на специалност „Социология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Целта й е да предостави трибуна за обсъждане на основни проблеми на съвременността, както и на свързаните с тях предизвикателства пред социологическата наука.

Докладите от конференцията ще бъдат издадени онлайн в реферирания Годишник на СУ, Книга Социология. Избрани доклади ще бъдат публикувани на английски език в специален брой на списание „Социологически проблеми“.

 

Дата и място на провеждане

Дата на провеждане: 10 март 2017 г.

Място: Нова конферентна зала в Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“, северно крило, ет. 2

 

Организация и научен борд

Конференцията се организира от комитет на Катедра „Социология“, СУ „Св. Кл. Охридски“ в състав: Таня Чавдарова (Председател), Петя Кабакчиева, Боян Знеполски, Милена Якимова, Вероника Димитрова и координатор: Снежана Тилкиджиева.
Научен борд: Таня Чавдарова, Петя Кабакчиева, Боян Знеполски, Милена Якимова.

 

Тематична насоченост

Диагнозата, че формите на съвместния живот, както и формите на познанието му са в криза, днес е споделена по безпрецедентен начин и обединява социални и хуманитарни учени от различни школи и традиции. Тази едновременно социална и епистемологическа криза може да се опише многоизмерно, но в сърцевината й е невъзможността да се даде стабилен отговор на въпроса кое генерира съвместността на социалния живот днес, кое свързва множеството визии за добър живот отвъд техническата рационалност на администрацията, кое прави от тази множественост плуралистично общество, а не архипелаг от мимолетни и самозатворени социални форми. Нещо повече, самата идея за плуралистично общество изглежда поставена на изпитание от нови разломи като този между глобалния север и глобалния юг.

Предизвикателствата пред съвместния живот могат да бъдат определени като криза – нарастване на бедността и неравенството, блокаж на постнационалните форми на обществена организация, делегитимиране на политическите елити и институциите на представителната демокрация, отслабване на публичността, но същевременно и като шанс, който днес свързваме например с глобалните протестни социални движения.

Как социологията откликва на тези кризи и шансове и как определя мястото и ролите си в един флуиден социален свят? Катедрата по социология към СУ „Св. Климент Охридски“ Ви кани да мислим заедно над предизвикателствата пред съвместния живот и формите на познанието му. Очакваме емпирични и концептуални доклади по разнообразни теми, включително:

 • Институции, организации и мрежи: форми на познание на флуидни социални феномени;
 • Бедност и неравенство в постнационален контекст;
 • Институции на представителната демокрация и форми на контрадемокрация;
 • Изражения на социалната несигурност и уязвимост;
 • Миграция, асимилация, интеграция, включване;
 • Общности, идентичности и индивидуализация на социалния живот;
 • Ускоряването на социалното време и съвременният капитализъм;
 • Новите глобални протестни движения.

 

Краен срок за изпращане на предложения за доклади

1 ноември 2016 г.

Предложението трябва да съдържа пълното Ви име, институционална принадлежност, заглавие на доклада и негово резюме в обем от 300-500 думи с информация за изследователските методи. Моля, изпращайте предложенията си на имейл адреса на конференцията: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

 

Важни срокове

1 ноември 2016 г.

Изпращане на резюме на доклада

15 декември 2016 г. 

Известяване относно приемането и включването му в програмата на конференцията

1 февруари 2017 г.

Изпращане на регистрационен формуляр за участие в конференцията (Авторите се включват в програмата само след попълнен регистрационен формуляр.)

10 май 2017 г. 

Изпращане на окончателния вариант на доклада в максимален обем от 20 стр. Докладите трябва да са оформени в съответствие с техническите указания.

В публикациите от конференцията ще бъдат включени само докладите, предадени в срок и оформени съгласно указанията. Научният борд си запазва правото да не публикува доклади на автори, които не изпълнят препоръки на научния редак­тор.

По-детайлна информация за конференцията може да се намери на интернет страницата: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/111 (след 1 юни 2016 г.) или да се получи от организаторите на имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

 

Оформление на докладите, технически указания

Всеки автор (самостоятелно или в съавторство) може да представи до два доклада за участие в конференцията.
Докладите трябва да се депозират във формат на Word 2003 или по-висока версия.
Обемът на един доклад е между 25,000 и 35,000 знака (with spaces), включително резюме, фигури, таблици и библиография.
Оформлението на доклада трябва да следва посочените по-долу указния:

 • Полета на страниците: отляво – 2,5 см, отдясно – 2,5 см, отгоре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см.
 • Заглавие на доклада: шрифт Times New Roman, 14 pt, bold, centered (следва един празен ред);
 • Научно звание, степен, име и фамилия на автора, месторабота: шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered (следва един празен ред);
 • Резюме: шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified (следва един празен ред);
 • Основен текст с шрифт на доклада: Times New Roman, 12 pt, normal, justified; междуредие: 1; разстояние преди параграфа 0.6 pt; разстояние след параграфа - 0 pt
 • Таблиците и фигурите да са центрирани на страницата, а заглавията им да са центрирани спрямо самите таблици и фигури. Под таблиците и фигурите да бъде посочен източникът им, подравнен отляво, шрифт Times New Roman, 10 pt, normal.
 • При цитиране под линия, в текста и изписване на библиографията в списъка с цитирана литература, моля, спазвайте изискванията на сп. Социологически проблеми, вж. http://www.sp-bg.eu/index.php/bg/ukazaniya

 


Контакти

Координатор: Снежана Тилкиджиева
Телефон: 02 8706260; 02 8005111 вътр. 356
Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Адрес за кореспонденция: бул. „Цариградско шосе“ 125, бл. 4, Катедра „Социология“, СУ „Св. Климент Охридски“

 

Формуляр за кандидатстване

Изтеглете формуляра за кандидатстване от тук

Call for papers: The New Challenges of the Sociological Imagination

mkd

 

THE ASSOCIATION OF THE SOCIOLOGISTS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA
In the cooperation with the
SS.CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE
Faculty of Philosophy in Skopje

 

 

CALL FOR PAPERS

Dear colleagues,
The Association of the Sociologists of the Republic of Macedonia in cooperation with the Faculty of Philosophy - Skopje at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, is organizing an international scientific conference entitled The New Challenges of the Sociological Imagination (in honor of Charles Wright Mills). This year marks 100 years of the birth of Charles Wright Mills, one of the most prominent sociologists in the history of sociology. Thus, the focus of the conference is on the new developments in sociological theory and methodology in the light of the contemporary social processes and problems as discussed by sociologists and other social scientists inspired by the work of C. W. Mills.

The New Challenges of the Sociological Imagination
(In honor of Charles Wright Mills)
International Conference to be held in Skopje from the 25 th to 26th of November, 2016

Key topics for ABSTRACT SUBMISSION of the Conference

 • Quo vadis sociology? (classical and contemporary sociology – their state of affairs and their interconnectivity).
 • The crisis in the world through perspective of the sociological imagination (European crisis, Middle-East crisis, Balkan crises, etc.).
 • The middle class perspective in contemporary societies.
 • The power of political, economic, military and cultural elites on global and national level.
 • Marxism and The New Left from today’s perspective.
 • The syndicalism today.


DEADLINES FOR APPLICATION

• Deadline for submission of abstracts10.09.2016
• Notification of acceptance: 30.09.2016
• Submission of the full length paper electronically: 15.01.2017.

The abstract and the full length paper in Macedonian and/or English to be sent to the e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
The full papers will be subject of peer review.
It would be a great pleasure and honour if you take an active part in this scientific conference.
Note: Please note that the travel and accommodation costs are covered by the participants.

CONFERENCE FEE

Conference fee: €50 (or equivalent MKD 3,200) until 01.11.2016.
Conference fee for the PhD students: €25 (or equivalent MKD 1,500).
The conference fee includes: participation at the conference, book of abstracts, publishing of conference proceedings, conference materials and certificate of participation. 

Konstantin Minoski
President of the Association of the Sociologists
of the Republic of Macedonia

01.06. 2016
Skopje

Покана за участие в международна конференция

Покана за участие в международна конференция

 

Колеги,

            Имаме удоволствието да Ви информираме, че катедра Социология към Философски факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград организира международна конференция на тема:

"Дигитализация и социални трансформации в глобализирания свят"

 Конференцията ще се проведе на 29 и 30 септември, 2016 г. в Университетски център „Бачиново“на ЮЗУ „Н.Рилски“, Благоевград.

 Предлаганите тематични акценти на конференцията, без да са ограничение за други, включват:

 • ØНови социо-културни модели и практики, формирани от дигиталните технологии;
 • ØДигиталните технологии и създаването на нови социални неравенства;
 • ØНовите комуникационни технологии и гражданското общество;
 • ØМедийно образование и медийна грамотност за пълноценно участие в съвременните глобализационни процеси;
 • Ø

 

Потенциални участници:

- Изследователи от университети и научни организации;

- Докторанти и магистри;

- Заинтересовани лица от публични структури и властови институции с отношение към проблематиката на конференцията.

 

Изисквания за участие в конференцията:

Необходимо е изпращане на резюме на български и английски език с максимум 250 думи. Резюмето трябва включва обосновка на темата, използвана изследователска методика, основни констатации и 3-4 ключови думи. Заглавието на доклада, името на автора/авторите и тяхната принадлежност към институция, също трябва бъдат посочени.

Получените резюмета ще бъдат рецензирани от членовете на Научния комитет.

Резюметата изпращайте на електронните адреси на: гл.ас. д-р Марио Маринов ( Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ) и на ас. Диляна Керанова ( Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. )

 

Докладите на участниците ще бъдат реферирани и публикувани на хартиен носител в издание на университетско издателство „Н.Рилски“, както и в няколко броя на е-списание „Проблеми на постмодерността“.

Най-добрите 3 доклада ще бъдат наградени със специални сертификати.

 

Регистрация

Такси за участие:

- 15 € - стандартна такса

- 10 € - такса за магистри и докторанти (при сертифициране)

 

Регистрационната такса включва:

Пакет от документи за конференцията;

Сертификат за участие в международна конференция;

Вечеря и кафе паузи по време на конференцията;

Достъп до компютри и Wi-fi;

Достъп до участие във всички научни сесии.

 

Kлючови дати:

25април: краен срок за изпращане на резюмета.

30април: краен срок за приемане или отхвърляне на резюмета.

1 май – 30 юни: срок за ранна регистрация и плащане на такса за участие на стандартната цена от 15€.

1 юли - 10 септември: втори регистрационен период с такса за участие от 20 €, респективно 15 € -за докторанти и магистри.

след 10септември и по време на конференцията таксата става съответно 25€ и 20€.

15 - 20 септември: изпращане на финалната програма на конференцията

Настаняването на участниците в международната конференция е организирано в хотела на Университетски център“ Бачиново“ в Благоевград, където ще е основното място за провеждането й ( http://bazabachinovo.swu.bg/en/index.html)

Международен научен комитет:

доц. дсн Добринка Пейчева - Югозападен университет „Н Рилски“, България                                проф. дсн Валентина Миленкова - Югозападен университет „Н Рилски“, България     доц. д-р Георги Апостолов - Югозападен университет „Н Рилски“, България                      доц. д-р Taня Шопова, Югозападен университет „Н Рилски“, България                                           проф. дсн Ана Мантарова-Институт за изследване на обществата и знанието, България                    доц. д-р Андрей Нончев - Университет за национално и световно стопанство, България             проф. д-р Лилия Райчева – Софийски университет „Кл. Охридски“, България                    проф. дсн Руси Маринов – Нов Български университет, България

Prof. DivinaMEIGS - SorbonneNouvelleUniversity’; Chaire UNESCO « savoir devenir dans le développement numérique durable, Paris, France                                                                             Prof. HillelNOSSEK , Kinneret College, Israel                                                                                  Prof. MariaRITKO - UniversityMariaSklodowska-Cure , Lublin, Poland                       Prof. ValentinaMARINESKU- BucharestUniversity, Bucharest, Romania                                 Prof. MohamedALLALI - HighInstituteforInformationandCommunication, Rabat, Morocco

Организационен комитет:

доц. дсн Добринка Пейчева peichevad@swu.bg;                                                                        проф. дсн Валентина Миленкова vmilenkova@swu.bg                                                       гл.ас. д-р Вера Велева-veleva_v@abv.bg                                                                             гл.ас. д-р Марио Маринов mario_marinov@swu.bg;                                                      гл.ас. д-р Петрана Стойкова petrana_stoikova@abv.bg                                                           гл.ас. д-р Ангел Цветков angel_tzvetkov@hotmail.com                                                 ас. Диляна Керанова dilyana.keranova@gmail.com

 

E-mail address на конференцията

 http://www.swu.bg/academic-activities/conferences/digitization-and-social-transformations-in-the-globalized-world.aspx?lang=bg

 

XIV Конгрес на БСА

XIV Конгрес на БСА

11 декември 2015 г., зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски”

На 11 декември 2015 г. в зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе XIV Конгрес на БСА. Присъстваха над 50 души – изследователи от бившия социологически институт при БАН (понастоящем ИИОЗ), преподаватели от всички университетски катедри по социология в страната, както и представители на социологически агенции. По време на дискусията по отчетните доклади на Управителния и на Контролния съвет на Асоциацията бяха направени 12 изказвания, чийто фокус бе състоянието на съществуващата вече повече от четири десетилетия професионална организация на социолозите в България и стратегията за активизиране на дейността й.

Въз основа на отчетния доклад на УС на БСА, проведената дискусия и направените предложения, XIVКонгрес на БСА прие Резолюция, очертаваща следните основни проблеми като приоритет в работата на новия Управителен съвет:

 1. Засилване на публичното присъствие на социологията и утвърждаването й като значима социална наука с незаменим принос за развитие на съвременното българско общество.
 2. Полагане на целенасочени усилия за включване на социалните науки, в т.ч. социологията в Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегия „Европа 2020”) и в Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
 3. Отстояването на високи професионални стандарти във всички сфери на социологическа дейност и разпространяване на изследователските резултати в съответствие с Етичния кодекс на БСА.
 4. Уреждане на статута на професията на социолога в Националния класификатор на професиите.
 5. Полагане на усилия за въвеждане на социологията в средните училища и на първо място за включване на повече социологическо съдържание в предмета „Гражданско образование”.
 6. Установяване на трайни контакти с държавни институции с цел по-активно използване потенциала на БСА при формулирането и мониторинга на провежданите политики.
 7. Превръщане на сайта на БСА в основно средство за комуникация между членовете на Асоциацията и в предпочитано и желано място за публичност на собствената дейност.
 8. Насърчаване на разнообразни форми на научно общуване в рамките на българската и на международната социологическа общност и изграждане на международни изследователски мрежи.
 9. Последователна работа за разширяване на членската маса на БСА и привличане на млади специалсити, докторанти и студенти.
 10. Поддържане на постоянни контакти с медиите с цел: а) осигуряване на адекватно представяне на спецификите на социологическата дейност; б) коректно отразяване на резултатите от социологически изследвания; в) информиране на обществеността за позициите на БСА по ключови обществени проблеми.

По случай 90-та годишнина на проф. Елит Николов Конгресът изпрати поздравителен адрес до юбиляра.

Бяха избрани новите ръководни органи на Асоциацията, като при избора присъстващите се ръководеха от три основни принципа: управленска приемственост; обновяване на състава на управителните органи и привличане на млади колеги; осигуряване на представители на различните социологически звена. Така за периода 2015-2018 г. в ръководството на органите на БСАбяха избрани следните колеги:

 

УС на БСА:

Председател – Петя Кабакчиева (СУ);

Членове – Лилия Димова (АСА), Мартин Канушев (НБУ), Светла Колева (ИИОЗ-БАН), Тихомир Митев (ПУ), Георги Петрунов (УНСС), Дона Пикард (ИИОЗ-БАН), Светлана Събева (ПУ), Петрана Стойкова (ЮЗУ).

 

Контролен съвет:

Председател – Калоян Харалампиев (СУ);

Членове – Максим Молхов (ИИОЗ-БАН, понастоящем пенсионер), Светлана Христова (ЮЗУ).

 

Комисия по етика:

Председател – Теменуга Ракаджийска (УНСС);

Членове – Лиляна Деянова (СУ), Мариана Драганова (ИИОЗ-БАН), Петя Илиева (ИИОЗ-БАН) и Кольо Коев (НБУ).

Диана Ненкова

АКТУАЛНО

1. Проф. Михаил Мирчев си подаде оставката като председател на УС на БСА през декември 2014 г. по лични причини.
УС на БСА избра като и.д. председател на БСА доцент Петя Кабакчиева, Катедра Социология, СУ.
 
2. На свое заседание от 14.09.2015 г. УС на БСА определи като дата за следващ конгрес на БСА 11 декември 2015 г. Научната тема на конгреса ще е Предизвикателства и нови полета пред социологията. Конгресът ще избере и ново ръководство на БСА.
Конгресът ще се проведе в Зала № 2 , Ректорат, Северно крило, СУ „Кл. Охридски“. Ако има заявки за доклади, първата сесия ще започне в 9.30 ч. на 11.12.2015 г.
Моля, заявките за доклади да се изпращат до 30.11.2015 г. на Петя Кабакчиева: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  и на Диана Ненкова:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Организационната сесия ще се проведе пак в зала №2 на Ректората, СУ, и ще започне на 11.12.2015 от 16.30 със следния дневен ред:
-          Отчет на Управителния съвет на БСА
-          Финансов отчет
-          Отчет на Контролния съвет
-          Представяне на резолюция за бъдещо развитие на Асоциацията
-          Избор на УС на БСА
-          Избор на Председател на БСА
-          Избор на Контролен съвет
-          Избор на Комисия по етика.
 
На 12.12.2015 от 9.30 ч. в Нова конферентна зала на СУ ще се проведе научна сесия на докторанти и студенти от катедрите по социология в рамките на темата:Предизвикателства и нови полета пред социологията.
Молим заявките за доклади да се изпращат до 30.11.2015 г. на Петя Кабакчиева: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  и на Диана Денкова:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Молим също да платите членския си внос – 25 лв. за година за работещи и 10 лв. за пенсионери на Петя Кабакчиева или Диана Ненкова, или преди самото събрание.
 
Благодарим ви за съдействието!
 
Чакаме ви на 11.12.2015 г., заради обичта ни към социологията и желанието ни да отстояваме интересите на социолозите.
 
УС на БСА и и.д. председател Петя Кабакчиева

Supporting the efforts of the Greek people

From The President of the Hellenic Sociological Association

To: Sociology Associations Presidents

 

Dear Mr President.


I would like to sign the text below, supporting the efforts of the Greek people.
The Greece currently has 2,000,000 unemployed, 4,000,000 poor, broken health and social policy

We the undersigned call on the governments of Europe, the European Commission, the European Central Bank and the IMF to respect the decision of the Greek people to choose a new course and to engage the new government of Greece in good faith negotiations to resolve the Greek debt.

 

Прочети още: Supporting the efforts of the Greek people

Годишна конференция "Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят"

Конференция

Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят

 

03.12.2014 г., гр. София

 

Уважаеми колеги,

Каним ви да участвате в конференцията, организирана от Изследователския комитет „Социология на селото и аграрна социология” към Българската социологическа асоциация и Института за изследване на обществата и знанието, секция „Общности и идентичности”, за да обсъдим актуалните проблеми на нашето общество през призмата на връзките между града като административен и политически център и селото като локална общност, оставаща встрани от процеса на вземане на обществено-значими политически решения. В тази ситуация на нарушен баланс на обменните процеси между града и селото във всички техни аспекти е важно да има постоянен контакт между специалисти в областта на социалните науки и експерти от различни сфери за обсъждане на идеи и предлагане на възможни решения на многопластовите проблеми на отношенията между града и селото.

 

Каним и младите колеги студенти и докторанти да участват в младежката сесия на конференцията.

 

Моля, изпращайте своите заявки за участие до 15 ноември 2014 г., придружени със заглавие на доклада и информация за институционалната ви принадлежност на гл. ас. д-р Галина Колева ( Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ) и гл. ас. д-р Дона Пикард ( Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ).

Мястото на провеждане на конференцията ще се уточни в последствие.

За въпроси и допълнителна информация, моля използвайте същите контакти.

 

Организационен комитет:

Проф. дсн Таня Неделчева – председател

Проф. дсн Веска Кожухарова-Живкова

Доц. д-р Албена Накова

Гл. ас. д-р Галина Колева

Гл. ас. д-р Дона Пикард      

Спец. Димитрина Попилиева

Трета конференция на Балкански социологически форум

 

images

Третата конференция на Балканския социологически форум на тема "Балканите в новото хиледолетие: от Балканизация към ЕUtopia" беше проведена в Тетово и Скопие (Македония) на 20-22 юни 2014. Благодарение на усилията на македонския организационен комитет председателстван от Али Пажизити и Йорде Якимовски и на финансовата и техническа помощ от Югоизточен европейски университет в Тетово и Институт за социологически, политически и правни изследвания, конференцията продължи традицията на годишните научни срещи на Балканския социологически форум. Участници дискутираха важни теми в развитието на балканските общества.

Прочети още: Трета конференция на Балкански социологически форум

Трета международна конференция на Балкански социологически форум

THE BALKANS SOCIOLOGICAL FORUM

Third International Conference

in cooperation with

The Faculty of Public Administration and Political Science (SEE University - Tetovo) & Institute for Sociological and Political-Juridical Researches (Ss Cyril and Methodius University – Skopje)

 

Call for papers

 

The Balkans in the New Millennium: From Balkanization to EUtopia

June 20-22nd, 2014 (Tetovo & Skopje - Macedonia)

 

 1. A.Abstract

 “The best way to predict your future is to create it!” (Abraham Lincoln)

Balkan is a space of intersection or a place where east meets west, a space of multiculturalism, multi-ethnicity, multi-religiosity, but at the same time, a world of the tragic histories, metaphor of permanent misunderstandings, uncertainties, deconstruction and shattering tendencies. It is a part of Europe that in recent decades faces a series of problems caused by the negative perception of otherness, of stereotypes, and maybe by the new climate created by ethnocentric aspirations and worldview. The Balkans is still considered as non-Europianized geography of the old continent, as pre-modern Europe or a polyvalent entity that requires a prescription for long and lasting peace and eudaimonia.

The new millennium as a new stage of human and social development, which  represents the beginning of a new period of sociological and anthropological changes perspective aiming at bringing innovations, a new chapter, which should be better than the past, different from the regional fragmentation that engendered the term “Balkanization” and Homo Balkanicus. In this context, this conference will treat the Balkans in correlation with a neologism, Utopia, a country of ideal felicity and perfection, a place in which human society, natural conditions, etc., are ideally shaped in order to have a complete contentment. Also, it is a place where the organizational structure, fosters a limited governmental involvement, which permits human creativity and achievement. Where prosperity does not have to be forced, it just happens (D. Hager). So, today in the aftermath of the bloody century, the questions are whether the Balkans are heading towards Eutopia, prosperous Europe or kakostopia (worst place)? Are we going to Europeanize ourselves or to balkanize the Europe? Are we on the right track and ready to Debalkanise the Balkans? Are the euro-integration processes bringing real changes, which are only formal, without any essence? What are the conditions needed for moving forward, towards the first stratum Europe?

Прочети още: Трета международна конференция на Балкански социологически форум

Покана за публична лекция

Уважаеми колеги,

Дължим уважение на нашия колега проф. д.с.н. Кръстьо Петков. Повод да я изразим е неговата 70-годишнина и публична лекция на тема "Посттоталитрната стратификация: от социология към социална патологи", която ще имаме удоволствието да чуем на 22 януари 2014 от 13.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС.

Проф. Петков е безспорно изтъкнат български учен с широки международни контакти и висок авторитет. Това той дължи на активната си творческа работа и обществена активност в полетата на социология на труда, икономическа социология, социология на политиката, социология и икономика на Глобализацията и ефективни социални политики. Публичната лекция на проф. Петков ще бъде не само изключително актуална като тематика и проблематика, но и методологически задълбочена.

Заповядайте на лекцията. Домакин е катедра "Икономическа социология", УНСС. Това ще бъде истинско научно събитие в началото на 2014 г.

Нехегемонистични социологии: от контексти към практики

      Програма на международна конференция

      София, 17-19 октомври 2013

        Осмислянето на социологията в хода на социалните трансформации и доминиращите научни тенденции винаги е съпътствало развитието на дисциплината. Днес, в епохата на нарастваща глобализация, на екологични рискове и дигитален бум, на интердисциплинарни и международни изследвания, социологията и социалните науки продължават рефлексията върху собствените си практики с цел успешно изпълнение на тяхната научна и социална мисия. Рядко обаче развитието на социалните науки се анализира от гледна точка, която се явява обща за редица икономически, политически, културни и дисциплинарни ситуации, а именно нехегемонистичната изследователска нагласа към света. Става въпрос за специфично отношение към света и форми на научна дейност, в които изследователят няма доминираща позиция и се оказва в различни зависимости, от институционални до финансови.

     Тръгвайки от тази констатация, поставяме съществения за упражняване на нашата професия въпрос: Как правим социология и провеждаме изследвания, когато сме или се оказваме в нехегемонистична позиция? Този въпрос е в основата на колективната рефлексия за начините на практикуване на социологията в подчинени или субординирани отношения. Веднага отбелязваме, че те не са нито съдба, нито статут. Дадена нехегемонистична ситуация може да бъде резултат от променяща се конфигурация от актьори, отношения и институционални механизми, които правят така, че или условията за действие са дефинирани другаде или от други, или не разполагаме със средства и потенциал за влияние върху условията. С други думи, променящи се, полиморфни, многоаспектни, отношенията на зависимост, характеризиращи дадена ситуация, са винаги в процес на конструиране, и в този смисъл, подлежат на промяна.

 

Прочети още: Нехегемонистични социологии: от контексти към практики

Средната класа като предпоставка за стабилност на обществото - петнадесет години по-късно

   

      Уважаеми колеги,

   Имаме удоволствието да ви поканим на Втора международна конференция за средната класа „Средната класа като предпоставка за стабилност на обществото: петнадесет години по-късно”, посветена на 60 годишнината на проф. Николай Тилкиджиев

      Философията на конференцията е изградена върху разбирането, че дебатът за природата на съвременните общества, за техните особености, сходства и различия, за преживяваните от тях кризи изисква цялостен анализ на процесите, протичащи в средната класа.

     Какви са значимите промени в средната класа през последните петнадесет години? Какви са трансформациите в нейната структура, стратификационни особености и идентичност след трудностите, които преживяват всички съвременни общества – и развитите, и развиващите се, и на Изток, и на Запад? Стопява ли световната икономическа криза средната класа и изчезва ли тя в най-засегнатите региони? Типичен феномен на нашето време ли е т. нар. „тревожна средна класа”?

      Конференцията е ориентирана към широк спектър от проблеми:

 • Теоретико-концептуални въпроси на изучаването на средната класа, на нейната природа, формиране, репродуциране, развитие, стабилизация, социално-груповата й мобилност;
 • Българската средна класа – социалноикономически, културен, политически и т.н. статус, развитие, идентификация, мобилност, проблеми пред социално-груповата й стабилизация, джендър и етнически особености и други;
 • Средната класа в сравнителна перспектива, социално групови характеристики на средната класа в пост-комунистическите и в развитите съвременни общества, сравнение на средните класи в исторически, регионален, национален, цивилизационен и т.н. контекст;
 • Стратификационни особености на различните социално-групови образувания, принадлежащи към средната класа – предприемачи, мениджъри, професионалисти, специалисти и експерти, „стара” и „нова”, „ниска”, „средна” и „висока” средна класа и други;
 • Методологически и методически проблеми, свързани с измерването на средната класа, с основните определящи я индикатори и с границите между отделните социални групи;
 • Субективната средна класа и идентификацията с нея;
 • Културна идентичност, образователни постижения и ценности на средната класа, морални норми и естетически вкусове
 • Политическата култура и поведение на средната класа;
 • Модели на потребление, свободно време и стил на живот на средната класа.

      Конференцията е посветена на 60 годишнината на проф. Николай Тилкиджиев, чието име е емблематично за съвременната българската социология в областта на средната класа и социалната стратификация. Той е главен организатор на международната конференция „Средната класа като предпоставка за стабилност на обществото”, проведена през 1998 г. – време, в което твърдението, че съществува средна класа в България и в други пост-комунистически общества звучи най-малкото абсурдно и всяка дискусия, свързана с нея започва и завършва с въпроса „Има ли средна класа?”

    Как се е променила средната класа през петнадесетте години, които отминаха от Първата международна конференция, посветена на това значимо и емблематично за съвременните общества социално-групово образувание? Какви са промените в теоретическите ни подходи към нея, в методологията и методиките, с които я изследваме? До какви нови изводи и обобщения сме достигнали и с какво нейното изучаване е допринесло за по-цялостно разбиране на обществото, в които живеем? Какви са практикоприложните резултати и постижения от изследването на средната класа? С какво те допринасят за „изкристализация” на разбирането за нейната социално-групова позиция? Успяхме ли с изследователската си работа да предложим на обществеността и на управляващите ясна и разбираема концепция за средната класа и за нейната социална роля, убедихме ли ги в нейната значимост за стабилността на обществото?

      Целта на Втората международна конференция за средната класа е да предложи отговори на тези и други подобни теоретически, методологически и практикоприложни въпроси.

Конференцията ще се състои на 3 и 4 декември 2013 г. в София.

     Конференцията ще се проведе на английски и български език, като чуждестранните участници, както и българските колеги, които имат възможност ще представят докладите си на английски език. За българските колеги, които изнесат докладите си на български език ще се организират специални сесии.

Желаещите да участват да изпратят заглавие и резюме на своя доклад (до 150 думи) до 30 септември 2013 на адреси:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    До средата на октомври т.г. заявилите желание за участие ще получат на електронния си адрес съобщение за включването на докладите им в програмата на конференцията, а самата програма ще им бъде изпратена до средата на ноември т.г.

       Пътните, нощувките и дневните разходи са за сметка на участниците, като всички те са освободени от такса за правоучастие.

 

 Организационен комитет:

Румяна Стоилова, директор на ИИОЗ при БАН, председател на ИК „Социална стратификация” при БСА

Мая Келиян, ИИОЗ

Михаил Мирчев – председател на БСА, УНСС

Милена Стефанова, зам.-ректор на СУ „Св. Климент Охридски”

Петя Кабакчиева, ръководител на катедра „Социология” в СУ „Св. Климент Охридски”

Сийка Ковачева, зам.-декан на Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”

Валентина Миленкова, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград

Светла Колева, председател на Балкански социологически форум

Лилия Димова, директор на Агенция за социални анализи

Валтер Мюлер, Университет Майнхайм, Германия

Хари Мелин, зам.-ректор на Университет Тампере, Финландия

Йоуко Никула, Университет Хелзинки, Финландия

 

 

Градът и селото - предизвикателствата на ХХI в.

        Драги колеги,

      На  всички  ни  е  известно,  че  през  2013  година  се  навършиха  100  години  от рождението на проф. Живко Ошавков, с чието име се свързва легитимацията на  съвременната  социология  в  семейството  на  българската  наука.  Той  е  първият директор на Института по социология при БАН и първият председател на БСА.Под негово ръководство се провеждат първите съвременни големи представителни емпирични социологически изследвания у нас. Тази  годишнина  ни  дава  възможност  за  нови  размисли  за  социологията   в България,  за  извървения  път  и  перспективите,  за  консолидация  на  социологическата общност. В тази връзка организираме конференция на тема:

"Градът и селото - предизвикателствата на 21 век"

     Безспорно  темата  на  конференцията  припомня  за  ЕСИ  "Градът  и  селото  - 68", проведено под ръководството на проф. Живко Ошавков и повторено като " Градът и селото - 86 " под ръководството на чл.кор. Стоян Михайлов. Конференцията обаче няма да бъде само за проблемите  на градовете и селата на България. Тя тематично ще бъде обвързана с концепцията, че обществото практически живее в градовете и селата, реалният живот на обществото се случва чрез градовете и селата. Очакваме  на  конференцията  колегите  да  представят  своите  размисли  за обществото  като  глобализиращо  се  и  локализиращо  се;  като  развиващо  се  – фрагментирано  и  рисково,  разделено  и  обединено  и  т.н.  Надяваме  се,че  на  тази конференция  ще  си  дадат  среща  теоретичните  проблеми  с  реалния  живот  на многообразното ежедневие на нашия български свят.Тръгвайки  от  ЕСИ  "Градът  и  селото",  ще  проведем  и  разговор  по  въпросите  на методологията и методиката на емпиричното социологическо  изследване.

       В  рамките  на  проблемното  поле  на  конференцията  ще  се  организира  и самостоятелна сесия за млади социолози.

 Конференцията ще се състои на 14 и 15 ноември  2013 г. в София. 

 Уважаеми колеги,  очакваме вашите заявки до 15 октомври на адреси: 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   и Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Организационен комитет:

Таня Неделчева,  ръководител на секция  „Общности и идентичности” – ИИОЗ

Веска Кожухарова – Живкова, председател на ИК по социология  на селото – БСА

Искра Дандолова,  председател на ИК по урбаносоциология - БСА

Светлана Христова, ИК по урбаносоциология -  БСА

Кирил Кертиков, ИИОЗ

Галина Колева, ИИОЗ

Дона Пикард, ИИОЗ

Организатори:  

БСА –   ИК по урбаносоциология

БСА –  ИК по социология  на селото

ИИОЗ – секция „Общности и идентичности”

СУБ  –  секция "Социологически науки" 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ от името на професионалната общност на социолозите в България по повод обявеното закриване на НЦИОМ

 

Уважаеми г-н Миков,

Уважаеми Дами и Господа, 

Ние, представителите на социологическата колегия и общност в България, изразяваме своето недоумение от намерението да бъде закрит НЦИОМ – като единствен държавен институт за регулярни, професионални, публични изследванияна общественото мнение в Българияи за политически рейтинги.  

Това намерение за закриване бе изразено от председателя на 42-то НС г-н Михаил Миков. Няма информация този въпрос, дилемата НЦИОМ да бъде закрит или не, да е обсъждан в Народното събрание – на Комисия, в Пленарна зала, на целева Експертна среща. Не можем да приемем, че въпрос от такава институционална и публична важност може да бъде еднолично решение.

Социологията, приложена методологически и инструментално в изследванията на общественото мнение и политическите рейтинги, е утвърдена демократична ценност и неотменим публичен инструмент за реална демократичност, за публичен диалог и обратна връзка към властта – вече повече от 70 години в Европа. Всяко посегателство върху нейните институции и публичния й авторитет може да се тълкува като посегателство над демокрацията.

Една от основните й роли е свързана с изследванията на общественото мнение, които представят различните или консенсусни виждания на хората по един или друг проблем, оценките за конкретните политики, гражданските очаквания и приоритети. В този смисъл тези изследвания са необходим коректив за всяко демократично управление. Те са важен източник на информация и предпоставка за  вземане на ефективни управленски решения.

В тази връзка буди недоумение изявлението на председателя на НС, че този Парламент и Правителството нямат нужда от такъв демократичен инструмент.  НС ще се откаже от институция, която бързо и коректно може да показва картината на общественото мнение, ще го прави регулярно и при ясни правила за работа и публикуване на данните.

Нека отново подчертаем, че НЦИОМ е публична изследователска институция. Данните и анализите от изследванията са публични и подлежат на обществен контрол. Това не може да се изисква от частните агенции. НЦИОМ обслужва всички заинтересовани лица – управляващи и опозиция, активни граждани и професионалисти, държавни и частни медии, чуждестранни наблюдатели.

Освен това в НЦИОМ има изключително ценен методически архив, както и база данни от стотиците проведени изследвания. Това не бива да се погуби. Не бива да се затвори и достъпът до тази база данни.  

От не по-малка важност е въпросът и за източника на финансиране на регулярните рейтингови изследвания. Тук нещата са ясни, има държавен механизъм за контрол. Относно частните агенции това не е така.

 

Уважаеми г-н Миков,                                                         

Уважаеми Дами и Господа,

Намираме за нужно ясно да декларираме, че по наше наблюдение и колегиална оценка, в досегашната си работа НЦИОМ се е придържал към основните професионални стандарти за изследвания и рейтинги. Съобразявал се е по една много проста причина – политическата опозиция ревностно следи данните на НЦИОМ и реагира остро. В такава ситуация на емоционални реакции и контрол никой изследовател не може да си позволи отклоняване от основните методики, нито да публикува изкривени данни.

Относно идеята към Народното събрание да заработи изследователска група за оценка ефективността на законодателството:

Ние като социолози адмирираме това намерение. Включително и защото при такава оценка е необходима и нашата социологическа експертиза. Но това не е основание да се закрива НЦИОМ.

Доброто решение е на НЦИОМ да му се даде и тази нова функция, както и да се включат в екипа му нови експерти и специалисти. Очевидно това е по-универсално и работещо решение.

 

В заключение,

ние като български социолози, имащи гражданска отговорност към просперитета на демокрацията в България в съответствие с европейските стандарти, с настоящата декларация изразяваме своето категорично несъгласие НЦИОМ да бъде закрит, защото той е и може да бъде ефективен инструмент на демократично представителство на гражданите и обратна връзка към Народното събрание по време на целия му мандат.

 

София, 26 август 2013

  

ПРИСЪЕДИНИЛИ се към тази Декларация:

Доц. д-р Петя Кабакчиева, Ръководител на катедра „Социология”, СУ „Кл. Охридски”, зам.-председател на УС на БСА (Българска социологическа асоциация)

Доц. д.с.н. Румяна Стоилова, Директор на Институт за изследване на обществата и знанието, БАН; председател на ИК „Социална стратификация и неравенства“, БСА; член на УС на БСА 

Проф. д.с.н. Михаил Мирчев, Председател на УС на БСА; професор в УНСС; ръководител на Агенция АССА-М

Доц. д-р Светла Колева, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН; член на УС на БСА

Доц. д-р Иван Чалъков, ръководител на Катедра Приложна и институционална социология, ПУ "П. Хилендарски", член на УС на БСА

Стоян Михайлов, Директор на МА Junction; член на УС на БСА

Божидар Христов, студент в НБУ; член на УС на БСА

Доц. д-р Сийка Ковачева, Зам. декан в Пловдивски университет

Доц. д-р Димитър Вацов, Ръководител на Департамент „Философия и социология”, НБУ

Проф. д.с.н. Георги Фотев, НБУ

Проф. д.с.н. Майя Грекова, катедра Социология, СУ ,"Св. Кл. Охридски" 

Проф. Пепка Бояджиева, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Проф. Валентина Златанова, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН; председател на ИК „Отклоняващо се поведение” към БСА

Проф. д.с.н. Кольо Коев, НБУ, гл. редактор на сп. „Социологически проблеми” 

Проф.  д.с.н. Лиляна Деянова, катедра Социология, СУ "Св. Кл. Охридски"

Проф. д.с.н. Валентина Миленкова, катедра Социология, ЮЗУ "Н.Рилски",

Проф. д.с.н. Таня Неделчева, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Проф. д.с.н. Георги Димитров, Катедра Европеистика, СУ "Св. Кл.Охридски"

Проф. д.с.н. Николай Найденов, Катедра Политология, СУ "Св. Кл. Охридски"

Доц. д. с.н. Огнян Минчев, СУ „Климент Охридски“

Доц.  д-р Милена Якимова, Катедра Социология, СУ "Св. Кл. Охридски"

Доц. д-р Васил Киров, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Доц. д-р Мариана Драганова,  Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Доц. д-р Максим Молхов,  Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Д-р Светослав Славов, управител на GfK, България

Мирослава Георгиева, зам. - директор на GfK, България 

Елена Кирилова – собственик и управител на MAP Marketing Research, представител на ESOMARза България

Иво Желев, управител на МА ECTAT

Гл.ас. д-р Галина Колева, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Гл.ас. д-р Алексей Пампоров, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Гл.ас. д-р Теодора Карамелска, отговорен секретар на сп. „Социологически проблеми”, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН, Н

Гл.ас. д-р Екатерина Маркова, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Владимир Владов, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Марияна Фъркова, Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Д-р Милена Кремъкова, научен сътрудник, Institute for Employment Research, University of Warwick, United Kingdom

Д-р Вера Стаевска, СУ "Св. Кл. Охридски"

Вероника Димитрова, асистент в Катедра „Социология”, СУ "Св. Кл. Охридски"

Васил Къдринов, социолог, Център „Хана Аренд”, София

Момчил Христов, докторант по социология, асистент към СУ "Св. Кл. Охридски"

Докторанти по социология:

Бойка Огнянова, Боряна Бунджулова, Георги Мандичев, Георги Медаров Емил Георгиев, Здравка Георгиева,Иванка Иванова, Ивелина Мончева, Леа Вайсова, Любомир Пожарлиев, Мариета Христова, Мартин Й. Иванов, Никола Атанасов, Никола Венков, Невена Германова, Стоян Новаков.

 Асоциация на студентите по социология към СУ-АСССУ

 

Подписите на подкрепящите тази декларация са събрани

до 18 часа на  26 август 2013.

 

100 години от рождението на Живко Ошавков, 4 юли 2013

Институт за изследване на обществата и знанието,

с подкрепата на

Българска социологическа асоциация

организират честване на

100 години от рождението на Живко Ошавков

 

  На 10 юли 2013 година се навършват 100 години от рождението на професор д.ф.н. Живко Ошавков – учен с основополагащо значение за следвоенното развитие на социологията в България и с решаващ принос за еманципирането и институционализирането й като самостоятелна наука в българското научно пространство в края на 50-те години на XX в. Създател на първата социологическа изследователска група в структурата на БАН; създател и пръв директор на Института по социология при БАН (1968), първия академичен институт в историята на социалните науки в България с фундаментално значение за изучаване на българското общество и за формиране на поколения социолози на високо професионално равнище; инициатор и организатор на първите мащабни социологически проучвания („Религиозността в България”, 1962; „Градът и селото”, 1968), задали модела на създаване на социологическо знание в съответствие с високите научни и професионални стандарти и осигурили аналитична информация за тогавашното българско общество, чиято познавателна стойност запазва значението си и днес.

ИИОЗ ще отбележи годишнината на 4 юли /четвъртък/ от 14.00 часа в Големия салон на БАН.

Още за събитието във Фейсбук.

 

Покана за общо събрание (22 юни 2013 г.)

На основание чл. 18, ал. 2, т. 1 от Устава на Българската социологическа асоциация, във връзка с чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, Управителният съвет на БСА свиква Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 22 юни (събота) 2013 г. от 12:00 часа в УНСС, Голяма конферентна зала (София 1700, Студентски град, ул. „8-ми декември”), при следния дневен ред:

 

Регистрация                                                                                                      11:30-12:00

Финансов баланс на БСА, за периода 2009-2012 г.

Освобождаване на предишния УС от финансова отговорност.                             

Промени в Устава на БСА.                                                                                 

Представяне на активно-действащите ИК към БСА                                           

Интегрирана комуникационна публикационна платформа на БСА:

цели, структура, финансиране, управление                                                       

Основни събития на БСА през 2013-2014 г.                                                        

Разни                                                                                                                

 

УС на БСА

Становище Клуб на социолога

 

„Клуб на социолога” – УНСС
София 1700, Студентски град "Христо Ботев",
Университет за национално и световно стопанство, кабинет 5020
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 
 
 
До:   Проф. Михаил Мирчев - председател на БСА
До:   Всички социологически агенции в България
До:   Всички български медии                                                                  
 

 

Относно:   Провежданата негативна кампания към социолозите и социологическите агенции в България, както и естеството на социологическата работа и професия.

 

В последните дни сме свидетели на развиващият се скандал между социолози и социологически агенции в България. Смятаме, че такъв конфликт оронва престижа на социологическата професия, както и социологията като наука.

Не сме съгласни с негативното клеймо, с което се оценява работата на нашите колеги от социологическите агенции. Страхуваме се, че има политически мотиви, стоящи зад тези атаки, смятаме, също така, че това е в разрез с демократичните ценности, към които България се стреми. Недопустими са публичните конфронтации между социолози от различни агенции, на които ставаме свидетели. Ние сме малка общност в България и заради това трябва да се подкрепяме и да уважаваме работата на своите колеги. Подобни „бури” създават грешно впечатление в българското общество, както и насаждат едно чувство, че всички социолози лъжат и изкривяват истината, за да са политически коректни и удобни. Считаме, че негативното отношение спрямо истинността на социологическите проучвания в България са несъстоятелни и недоказани – „буря в чаша вода”. Ние осъзнаваме и нуждата от прозрачност, когато тези проучвания са публични и касаят българското общество.

Социологията е преди всичко наука – богата и разнообразна, а нейните плодове са от голяма обществена полза. В България социологията има богато минало и големи заслуги за икономическото и социално развитие преди и по време на прехода и заради това заслужава признание и уважение. Младите български социолози осъждат опитите българската социологическа наука да бъде дискредитирана. Нападките и осъждането на науката и социолозите днес показва само грозната липса на гражданско общество и свободно обществено мнение. Насаждането на отрицателни емоции към социологията от определени хора е пореден опит да бъде притъпено народното чувство за самостоятелно мислене, а от там и за справедливост.

 

В добавка ние – социолозите на утрешния ден – осъждаме нападките между различни социологически агенции като акт, опозоряващ науката и българската социологическа общност, и силно се разграничаваме от подобно поведение. Не смятаме, че достойнството на социологията може лесно да бъде конвертирано в парична стойност за бизнеса. Социологията за нас е преди всичко наука и като такава нейните устои трябва да бъдат опазени от петната на конфликтите на различни лични интереси.

 

 

 

С уважение:

 

 УС на „Клуб на социолога”- УНСС

 

Становище-декларация

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

на

БСА – Българска социологическа асоциация

 София, Национален пресклуб БТА, 12-13 часа

3 април 2013

 

СТАНОВИЩЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Уважаеми колеги

журналисти, социолози, политолози, публични анализатори,

Прочети още: Становище-декларация

Цикъл лекции на проф. Майкъл Буравой в София

     Dr. Michael Burawoy / Майкъл Буравой – председател на Международната социологическа асоциация (ISA), е в България на 18-19 март 2013.

     Ще изнесе няколко публични лекции. Вижте програмата му.

     Имаме възможност за пряк контакт и лични впечатления с една не само водеща личност в световната социология, но и един от инициаторите на нова трансформация на социологията в посока към така нар. „публична социология”, „глобална социология”, „социология на хармоничната цивилизация”.

     Вижте неговото програмно изказване пред конгреса на МСА в Гьотеборг, 2010 г.: Facing the Challenges of Global Sociology.

    

Прочети още: Цикъл лекции на проф. Майкъл Буравой в София

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

 

Втора годишна конференция на Балканския социологически форум

Близки и непознати: Балкански социологически перспективи

 

      Балканският социологически форум и Българската социологическа асоциация организират Втора годишна конференция „Близки и непознати: Балкански социологически перспективи”, която ще се проведе в рамките на XIII Конгрес на БСА на 9-10 ноември 2012 г. в София.

Прочети още: ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ESA Monthly Bulletin - July 2012

Прочети още: http://www.europorgeansociology.

Social Science News August 2012/ GESIS-Leibniz Institute for the Social Sciences

Прочети ощe: gesis

 

Европа и науката: ролята на водещите институции - Публична лекция (София, 11 Юни 2012)

Публична лекция на Г-жа Катрин Брешиняк,
Постоянен научен секретар на Френската академия на науките - Френски Институт,
Посланик на френското правителство за науката, технологиите и иновациите,
Председател на френския Национален център за научни изследвания (2006 – 2010)
на тема „Европа и науката: ролята на водещите институции”

Прочети още: ESA Monthly Bulletin - July 2012

Социалната система и теорията на хаоса - Публична лекция (София, 7 Юни 2012)

Цикъл: Публични академични лекции
СОЦИАЛНАТА СИСТЕМА И ТЕОРИЯТА НА ХАОСА
Проф. Георги Фотев

Прочети още: Социалната система и теорията на хаоса - Публична лекция (София, 7 Юни 2012)

Открита лекция "Регионалните интеграционни политики в ЕС и АСЕАН. Какво сравняваме?" (2 Април 2012)

Източник: Институт за изследване на обществата и знанието на БАН, Катедра “Европеистика” на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Дипломатически институт към министъра на външните работи на Република България

Прочети още: Открита лекция "Регионалните интеграционни политики в ЕС и АСЕАН. Какво сравняваме?" (2 Април 2012)

Second Annual Conference of the Balkan Sociological Forum Close but Unknown Neighbors : Balkan Sociological Perspectives 9-10 November 2012 Sofia, Bulgaria

The Conference is organized by the Balkan Sociological Forum and Bulgarian Sociological Association and supported by the International Sociological Association. It will be held parallel with the XIII Congress of the Bulgarian Sociological Association on November 9-10, 2012 in Sofia. 

Прочети още: Second Annual Conference of the Balkan Sociological Forum Close but Unknown Neighbors : Balkan Sociological Perspectives 9-10 November...

Център за академични изследвания, София - Публична лекция (София, 15 Май 2012)

ЛЕКЦИЯ

В рамките на програма Advanced Academia 
на Център за академични изследвания София (CAS Sofia), 
подкрепена от Фондация “Америка за България”, 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft и Фондация Fritz Thyssen.

Прочети още: Център за академични изследвания, София - Публична лекция (София, 15 Май 2012)

Годишна конференция „Кооперацията в българското село – светло минало и неясно бъдеще” (София, 5 Юни 2012)

 „Кооперацията в българското село – светло минало и неясно бъдеще”

 Посвещава се на 75 годишнината на проф.дсн Минчо Драганов

Прочети още: Годишна конференция „Кооперацията в българското село – светло минало и неясно бъдеще” (София, 5 Юни 2012)

Дебат "АСТА и глобалната заплаха от интернет цензура"

Източник: Фондация "РискМонитор" и Асоциация на студентите по социология в СУ (АСССУ)

Прочети още: Дебат "АСТА и глобалната заплаха от интернет цензура"