Права върху информацията

Авторските права върху информацията и материалите (публикациите) в уеб-сайта на Българската социологическа асоциация (http://www.bsa-bg.org) са собственост на БСА или на автора (авторите) на съответните публикации. Съдържанието на страниците в уеб-сайта е под защитата на действащото законодателство за авторските права. Всички материали се предоставят като услуга и потребителите могат да ги ползват само и единствено за лично осведомяване. Използването им извън този смисъл, особено за публикуване, размножаване и всяка друга форма на комерсиална употреба, без знанието и съгласието на БСА подлежи на санкциониране в съответствие с действащото законодателство.

При цитиране на информация от страниците на уеб-сайта на БСА или от публикуваните материали (публикации) е задължително да се упомене източникът. Включването на връзки към страниците на уеб-сайта или към публикуваните материали е свободно.

Данните, анализите и мненията в материалите, публикувани на този уеб-сайт, принадлежат на съответните автори и не задължават по никакъв начин БСА. Те се предоставят безплатно на потребителите, във вида в който са, без изрични гаранции за обективност и точност, или отстъпване на правата върху информацията в тях.